• USD 5.5498
  • GBP 7.2651
  • EUR 6.3900

2018 YILINDA ÜRETİMİ YAPILACAK OLAN İNEK SÜTÜ SATIŞ İLANI

2018  YILINDA  ÜRETİMİ YAPILACAK OLAN İNEK SÜTÜ SATIŞ İLANI

29.12.2017

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                           ADANA

MADDE 1- İdaremiz Döner Sermaye İşletmesine ait Hayvancılık Bölümünde 11/01/2018- 31/12/2018 tarihleri arasında üretilecek olan ve aşağıda cinsi, tahmini miktarı KDV. si hariç muhammen bedeli ve tutarı gösterilen inek sütü, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 3 ve 29.ncu maddesinin (c) bendi hükümleri dâhilince tamamı Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İdaremizce yapılacak ihale ile süt satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının (TL//Lt.Kg.) üzerine + %....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak inek sütü satış fiyatı olacaktır.

 İhalede belirlenecek %........ (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup 11/01/2018- 31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

 

     Cinsi           Miktarı            Muh. Bed. (TL./Lt.)       Toplam Tutarı          % 3 Geçici Teminat  

                        (600 Ton)

İnek Sütü         600.000 Lt/Kg              1,36                      816.000,00 TL.               24.480,00 TL.

 

MADDE 2-  İstekliler bu işe ait Şartnameyi Müdürlüğümüz Doğankent İşletmesindeki Döner Sermaye Saymanlığından mesai saatleri içerisinde 20,00 TL. Karşılığın da temin edebilirler. Şartname, Müdürlüğümüz Doğankent İşletmesindeki Döner Sermaye Saymanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

MADDE-3- İhale 11/01/2018 Perşembe günü saat 10.00’da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Doğankent işletmesi İdare binasında bulunan toplantı salonunda  ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, 8213 Sayılı Döner Sermayeli kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 42. Maddesi gereğince idaremizin yararı göz önünde bulundurularak 18/01/2018 Perşembe Günü Saat 10:00’da aynı toplantı salonunda  aynı şartlarla tekrar yapılacaktır.

MADDE 4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin asıl veya suretlerinin (2017-2018 yılında noter tarafından tasdik edilmiş veya asılları idarece görülüp onaylanmış suretlerinin olması şarttır.) verilmesi

      A) Kanuni ikametgahı olması

      B) Türkiye’ de Tebligat için adres göstermesi

      C) Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösteren Belgesi vermesi

      D) İmza Sirküleri verilmesi

      E) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi) verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Birinci maddede belirtilen miktar kadar Geçici Teminat Mektubu (teminat mektubu 2886 sayılı devlet ihale kanununun 27. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir ) veya Vezne alındısı

H) Vergi borcu olmadığına dair belge.

       I ) Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair belge.

MADDE 5- Satış konusu olan üründe % 35 artış veya azalma olabilir. Bundan dolayı istekli herhangi bir itirazda bulunamaz, artış halinde artan kadarını aynı şekilde almak zorundadır.

MADDE 6-İdare ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

NOT: İhaleye katılacak olanlar istenilen belgeleri yanlarında hazır bulunduracaklardır.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER