• USD 5.4764
  • GBP 7.0305
  • EUR 6.1672

Künye

Fatma İnci GÜL
İmtiyaz Sahibi

Mine AKIN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

MUHABİRLER
Hüseyin GÜL
 Mert ER
Fatih GÜLTOPLAYAN

Barış SANIGÖK
Köşe Yazarı

Emine Ispaha
Görsel Tasarım

Birol UÇAR
Mali Müşavir

Av. Osman AYDOĞAN
Hukuk Danışmanı