Eyvah! Borçlu Şirket Konkordato Talep Etmiş! - AV. NURSEL YAKAR

15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:21


Son günlerde gazetelerde ve televizyonlarda sıklıkla konkordato ilan eden şirketler hakkında haberlere rastlıyoruz. Konkordato müessesesini merak edenler için bugünkü yazımda ayrıntılarıyla bu konuya değineceğim;

Öncelikle bir şirket neden konkordato talep eder sorusunu cevaplayayım; borcunu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketler borçlarını belirli vadelere bölerek veya borçlarını indirimli ödemek amacıyla bu yola başvurmaktadır. Konkordato süreci iyi yönetilir ise şirketleri iflastan kurtarır.

Konkordato talebi borçlu veya alacaklı tarafından yapılabilir. Ancak genelde borçlu şirketler tarafından talep edilmektedir.  Konkordato müessesesinin temel amacı alacaklıların alacağının büyük kısmını tahsil edilmesini sağlamaktır. Aslında konkordato borçlu ile alacaklılar arasında yapılan bir sözleşmedir.

Konkordato sürecini iflastan ayıran en önemli unsur ise konkordato talebinde bulunabilmek için borca batık olmak zorunluluğunun olmamasıdır. Süreç kısaca şöyle işler;

Borçlu şirket konkordato ilan etmeye karar verir ve şirketin muamele merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat eder. Bu talebin yapılabilmesi için görevli mahkemeye yüklü miktarda gider avansı yatırılmak zorundadır, oldukça masraflı bir süreçtir. Bu sebeple her borçlu şirketin talep edebileceği bir şey değildir. 

Borçlu şirketler görevli mahkemeye gerçekten borcunu ödeyecek durumunun olmadığını ancak ödeme ihtimalinin olduğunu kanıtlamak zorundadır. Mahkeme konkordato ilanının haklılığına kanaat getirmek için borçludan birçok belge ister. Bunlardan birkaçı; Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi, Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler, Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. Bu belgeler burada saymakla bitmez. Kısaca bu konkordato ilanı süreci meşakkatli ve uzun bir süreçtir.

Mahkeme konkordato talebi üzerine aranan belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ederse, geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü tedbirleri alır. Geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmayacağının tespit için geçici konkordato komiseri görevlendirir. Geçici mühlet üç aydır. Bu süre dolmadan borçlunun veya komiserin talebi üzerine geçici mühlet en fazla iki ay daha uzatılabilir. Böylelikle geçici mühlet beş ayı geçemez. Geçici mühletin en önemli unsuru ise; Alacaklılar geçici mühletin ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde görevli mahkemeye dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilirler. Bu süre bu sebeple çok önemlidir.

Geçici mühlet sonrası görevli mahkeme konkordato talep eden boçluyu veya varsa konkordato talep eden alacaklıyı mahkeme huzuruna davet eder. Kesin mühlet kararı verebilmek için mahkemenin duruşma yapması şarttır. Bu duruşmada mahkeme borçluya kesin mühlet verir ve bu süre en az bir en fazla bir buçuk yıldır.  Borçlu şirketten bu verilen mühlet süresince borçlarını ödemesi beklenir.

Peki borçlu şirketin konkordato ilanını duyan alacaklılara eyvah dedirten nedir?

Bu Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci maddelerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihi esas alınır.

Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde 186 ncı madde hükmü uygulanır.

Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.”

Mühlet sırasında rehinli alacaklar bakımından rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabilir ve başlamış olan takiplere de devam edilebilir. Ancak takip nedeniyle muhafaza tedbiri alınamaz ve rehnin satışı talep edilemez.

Özetle; Konkordato talebi ve ilanı uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Konkordato müessesi alacaklılara alacağının bir kısmını tahsil etme imkânı sağlasa da sürecin uzun olması ve birtakım hak kayıplarına sebep olması sebebiyle herkesin gözünü korkutmaktadır.

 

 

 

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.