GÜNDEM

  • Kırsal nüfus konuşuldu
    Kırsal nüfus konuşuldu

    GAZETTE- Kırsal alanlarda genç girişimcilerin artması, gençlerin işsizliğinin azaltılması, kırsal nüfusun gençleştirilmesi ve kırsal kesimde etkin kaynakların kullanılması amacıyla Erasmus Stratejik Ortaklık Programı (ka205) kapsamında Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan ‘’Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin birinci ulusötesi toplantısı Çukurova Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirildi.


GÜNDEM İLE İLGİLİ DİĞER HABERLER