Bakan Kacır: Kocaeli'nde

Bakan Kacır: Kocaeli'nde

Bakan Kacır: Kocaeli'nde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım" programında konuştu.

Bakan Kacır, "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım" programında konuştu:"Düşük karbonlu yol haritalarımız ve yeşil büyüme teknoloji yol haritaları, 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak, önümüzdeki dönemde sanayimizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimiz doğrultusunda bizler için rehber niteliği taşıyacak""Destek programlarımızı, politikalarımızı ve projelerimizi bu çalışmaların çıktılarıyla uyumlu bir şekilde kurgulayarak, yeşil ekonomiye geçişimizi hızlandırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Düşük karbonlu yol haritalarımız ve yeşil büyüme teknoloji yol haritaları, 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak, önümüzdeki dönemde sanayimizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimiz doğrultusunda bizler için rehber niteliği taşıyacak." dedi.Bilişim Vadisinde düzenlenen "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı"na katılan Kacır, çalışmaların, işletmelerin karbon ayak izlerini azaltacağını ve yeşil dönüşümlerinde önemli kilometre taşı olacağını belirtti.Bakan Kacır, iklim değişikliğinin, çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açan çok yönlü ve küresel mesele olduğuna değinerek, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele politikaları hız kazanırken, sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısının da kuşkusuz giderek güçlendiğini anlattı.Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyüme politikası çerçevesinde sanayiyi sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine yönlendirmeyi, bu anlayışla tercihten öte zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.Sanayiciler ve yatırımcılar için destek mekanizmaları oluşturduklarını aktaran Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB), Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası destekli "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.Kacır, OSB'lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanımı, güneş enerjisi santralleri, sıfır atık, biyogaz tesisleri gibi projeler için çalışmaları başlattıklarına işaret ederek, Dünya Bankası işbirliğinde yeşil dönüşüm alanında şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en kapsamlı ve en yüksek bütçeli program olan "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni geçen aylarda uygulamaya aldıklarını söyledi."Sera gazı salımının azaltılması için harekete geçtik"Bu iki önemli proje için yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağladıklarını bildiren Kacır, tüm bu adımların yanında yeşil dönüşüm alanında uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, uluslararası düzenlemelerle uyumlu şekilde sanayinin rekabetçiliğini güçlendirecek adımları tespit ettiklerinden bahsetti.Bakan Kacır, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliğinin (AB), "Yeşil Mutabakat"la sera gazı emisyonlarını 2030 yılına dek en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulunarak "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nı hayata geçirdiğini anımsatarak, "Düzenleme kapsamında 2026'dan itibaren karbon emisyonunda öne çıkan demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento, hidrojen ve elektrik üretim sektörlerinde ithalatçı firmalara sınırda karbon mekanizması adım adım uygulanacak. Bu nedenle özellikle üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan ve Avrupa Birliği ile ihracatımızın yaklaşık yüzde 13'üne karşılık gelen alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörlerinin sera gazı salımının azaltılması için harekete geçtik." diye konuştu.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının destekleri ve ilgili paydaşlarla bu 4 sektör için "Düşük Karbonlu Yol Haritaları" hazırladıklarını ve bu kapsamda sektöre özgü öngörülen emisyon azaltımlarını tespit ettiklerini aktaran Kacır, 2053 emisyon hedefleri doğrultusunda, alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflediklerini, ayrıca bu hedeflere uygun üretim teknolojileri, yatırım ihtiyaçları ve politikalarını değerlendirdiklerini ifade etti."Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı arttıracağız"Kacır, gelecek dönemde yol haritaları kapsamındaki eylemlerin uygulanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak yatırım planını hayata geçirecekleri bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böylece bu 4 öncelikli sektörde ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da güçlendireceğiz. Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı arttıracağız. Tabii sanayimizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirirken, 'teknoloji üreten, güçlü Türkiye' yaklaşımımız doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz yeşil teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirecek ve ihraç edecek altyapıyı da birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda, yeşil dönüşüm alanında teknoloji geliştirme altyapımızı güçlendirmek üzere 24 AR-GE merkezimizin ve teknoparklarımızdaki 13 teknoloji girişiminin projelerine 4 milyar lira AR-GE teşviki verdik. TÜBİTAK’la bugüne kadar yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 2 bin 918 proje ve 2 bin 754 kişiye 14,9 milyar lira destek sağladık. TÜBİTAK ile Yeşil Mutabakata uyum kapsamındaki AR-GE ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeleri öncelikli olarak desteklemeyi sürdürüyoruz."şeklinde ifade etti.

 

DİĞER HABERLER

ÇGC 23 Nisan’ı kutladı
ÇGC 23 Nisan’ı kutladı
23 Nisan 2024 Salı