Müzeyyen Şevkin, milyonların sesini bütçe komisyonunda tek tek sıraladı

CHP’li Dr. Şevkin, bütçe komisyonunda işçi sınıfının sorunlarına çözüm aradı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlilerin ve emeklilerin, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan 130 bin işçinin, doğum borçlanması gerçekleştiremeyen ve iş bulamayan kadınların, kamuda kadro bekleyen 1 milyona yakın taşeronun, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olduğu için emekliliği bir günle kaçıran vatandaşların, yoksulluk sınırının altında yaşayan kamudaki mimar, mühendis ve şehir plancılarının haklarını aradı.


CHP’li Dr. Şevkin, bütçe komisyonunda işçi sınıfının sorunlarına çözüm aradı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerine katılan Dr. Şevkin, Bakanı Vedat Işıkhan’ın yüzüne karşı sorunları bir bir anlattı.

İktidarın 20 yıldır yarattığı kriz nedeniyle suçu hep başkalarına attığını kaydeden Dr. Şevkin, “Ne acıdır ki krizin bedelini işçiler, emekçiler ve emekliler ödemek zorunda kalıyor” dedi.

Türkiye’nin 12 milyonu aşan işsizlik sayısıyla rekor kırarken her dört kişiden 1'inin ve üniversite mezunu olan her üç kişiden 1'inin işsiz gezdiğini kaydeden Dr. Şevkin, “Sırtını saraya dayayanlara hiçbir şey olmuyor” dedi.

15 milyonu aşkın sigortalı olan emekçilerin yüzde 52'sinin asgari ücretle çalıştığını belirten Dr. Şevkin, “Bu nasıl bir büyümedir, nasıl bir gelişmişliktir. Asgari ücretli emekçi sayısı 10 milyonu aşmış. Dört kişilik bir ailenin gıda ihtiyacının 14 bin liraları bulduğu bir ortamda 7 bin 500 lirayı emekliye reva görüyorsunuz. Dul ve yetim maaşları daha düşük. 2 bin 800 lira alan dul ve yetimlerin olduğunu biliyoruz” İfadelerini kullandı.

130 BİN TYP’Lİ İŞSİZ KALDI

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ağustos ayında 130 bin kişinin işten atıldığını belirten ve TYP’nin bir kölelik düzeni olduğunu kaydeden CHP’li Dr. Şevkin, “Üç ay, altı ay ya da dokuz aylık sürelerle insanları çalıştırıyorsunuz ancak bu insanların herhangi bir sosyal güvenceleri, geleceğe dair herhangi bir kıdem tazminatı ya da benzeri bir hakları yok. Ağustos ayında 130 bin TYP'li tamamen işsiz kaldı. Ben buradan Sayın Bakana soruyorum: Eğer bu elemanlara ihtiyaç varsa neden bu insanları kadroya alıp çalıştırmıyorsunuz da böyle bir modern kölelik sistemini sürdürmeyi tercih ediyorsunuz? Üç ay, altı ay, dokuz ay çalıştırmak ne demek? Eğer ihtiyaç varsa lütfen bunları kadroya alın ve düzenli olarak bu insanlar maaş alsın, kıdem tazminatından faydalansınlar” dedi.

1 MİLYONA YAKIN TAŞERON KADRO BEKLİYOR

Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşerona söz verilmesine rağmen kadro verilmediğini belirten Dr. Müzeyyen Şevkin, “Taşerona, yıllarca söz verdiniz. Ne yazık ki aileleriyle beraber mağdur etmeye devam ediyorsunuz. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçisi var, bunlar beklenti içerisindeler ve hâlâ çözmediniz, hâlâ taşeron işçinin sorununu çözmediniz” diye konuştu.

KAMU MÜHENDİSLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının özlük haklarına işaret eden, açlık sınırı altında maaşa talim edildiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Bu ülkenin barajını, yollarını, çok büyük yapılarını kontrol eden, hakedişleri düzenleyen kamu mühendisleri, çevre ve şehir plancıları, mimarları ne yazık ki açlık sınırı altında ücretlere talim etmek durumunda kalıyor. Bunların da ek göstergelerinde bir düzenleme yapılması lazım, özel hizmet tazminatlarının da emekliliğe mutlaka yansıtılması gerekiyor” dedi.

KADIN İSTİHDAMINA VE DOĞUM BORÇLANMASINA VURGU YAPTI

Kadınların doğum borçlanmasının bir türlü gerçekleştirilmediğini, kadın istihdamının yetersiz kaldığını belirten CHP’li Dr. Şevkin, “Kadınların çocukları için kreşi çok gördünüz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde özel sektörde dahi kadınların çalıştırılması ve yönetsel alanda yer alması için kotalar düzenlenmekte, eğer samimiyseniz gelin bütün iş yerlerine kadın istihdamı konusunda kotalar getirin. Bunu sizlerden bekliyoruz” şeklinde konuştu.

EMEKLİLER, EYT’LİLER, STAJ VE ÇIRAKLARA İŞARET ETTİ

Emekliler için kök maaş düzenlemesinin derhal sona erdirilmesini isteyen, aylık bağlama oranlarının yok sayıldığını, milyonlarca emeklinin mağdur edildiğini ifade eden Dr. Şevkin, ayrıca 8 Eylül 1999 yılı sonrasında sigortalı çalışmaya başlayanların bir günle emekliliği kaçırdığına dikkat çekti. Bir günle 17 yıl kaybeden emeklilikte yaşa takılanların tam anlamıyla çözüm beklediğini belirten Dr. Şevkin, staj ve çıraklık yıllarındaki sigortanın da emekliliğe sayılmasıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Şevkin, kaynakların doğru kullanılması halinde tüm bu sorunların çözülebileceğini sözlerine ekledi.

 

Etiketler:
siyasetadanachpakpartipolitikamüzeyyenşevkin

DİĞER HABERLER