SASA'dan Yüzde 700 Bedelsiz Sermaye Artırımı

SASA’dan yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı

SASA’dan yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı

SASA Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Bu kararla birlikte, şirketin mevcut sermayesi 5.321.653.794,10 TL'den 42.573.230.352,80 TL'ye yükselecek.


Sermaye artırımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilmesine ilişkin kararları kapsamında gerçekleştirilecek. Yeni çıkarılacak paylar, mevcut pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilecek. Bu kapsamda her bir pay sahibine yüzde 700 oranında bedelsiz pay dağıtılacak.

Konu ile ilgili KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine, çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya yüzde 700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

 

DİĞER HABERLER