Hisseli Tapu Sahipleri İçin Kritik Uyarı

Tapu sahipleri dikkat! Son 3 ay kaldı

Hisseli tapu sahiplerine kritik uyarı: Ön alım hakkı, taşınmazlarını satmaya karar verdiklerinde diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanır. Hakkınız kullanılmazsa kaybedilebilir. 

Tapu sahipleri dikkat! Son 3 ay kaldı

Hisseli tapuda şufa hakkı, diğer hissedarlara ön alım hakkı tanır. Hissedar, hisselerini satmak istediğinde diğer hissedarlara bildirmelidir. Bildirim yapıldıktan sonra hissedarların ön alım talepli dava açma süresi 3 aydır. Bu süre içinde dava açılmazsa ön alım hakkı kaybedilir. Habersiz yapılan satışlarda ise 2 yıl içinde dava açılması gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri kayıt altına alır. Tapular, müstakil ve hisseli tapu olarak ikiye ayrılır. Müstakil tapuda tasarruf yetkisi tek bir kişiye, hisseli tapuda ise birden fazla kişiye aittir.

Hisseli tapuda satış, hissedarların ortak kararı ile yapılır. Hissedarlar, ön alım haklarını korumak için diğer hissedarlara satış bildiriminde bulunmalıdır. Şufa süresi içinde açılmayan davalarda ön alım hakkı ortadan kalkar. Habersiz satışlarda 2 yıl içinde dava açılmazsa ön alım hakkı düşer.
 

DİĞER HABERLER

Chery Türkiye
Chery Türkiye'de fabrika kuruyor!
18 Temmuz 2024 Perşembe