2024 YILI 2 KALEM YAKIT VE YAKACAK MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

2024 YILI 2 KALEM YAKIT VE YAKACAK MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

2024 YILI 2 KALEM YAKIT VE YAKACAK MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

2024 YILI 2 KALEM YAKIT VE YAKACAK MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

DEVLET HASTANESİ-CEYHAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 Yılı 2 Kalem Yakıt ve Yakacak Malzemesi Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1254062

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ-CEYHAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Kemal Dal Sokak No:87 01960 CEYHAN/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3226131362 - 3226111926

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı 2 Kalem Yakıt ve Yakacak Malzemesi Alımı İhalesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 13.000 LİTRE FUEL OİL 4 (KALORİFER YAKITI) 10.000 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1). Eski ve Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi Binaları ve Ek Hizmet Binalarına ait Jeneratörlerin ihtiyacı olan motorin ihtiyaçları, jeneratör tanklarının bulunduğu adreste yüklenici firma araçları ile peyder pey teslim edilecektir. (Yumurtalık Ek Hizmet Binası Dahil) 2). Fuel Oil Sadece Yumurtalık Ek Hizmet Binası tanklarının bulunduğu adreste yüklenici firma araçları ile peyder pey teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2024 TARİHİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR 31.12.2024 TARİHİNDE SONA ERER

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024 TARİHİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ceyhan Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatı uyarınca;

İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan (EPDK) alınmış vize süresi geçmemiş, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden lisans belgesini ihalede sunacaktır.

İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise Bayiliğinin devam ettiğine dair, bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu´ndan alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazısı / belgesi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan alınmış Bayi lisans belgesini  ihalede sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER