CEYHAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAK

CEYHAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAK

CEYHAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAK

ADANA İLİ CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ artırma sureti ile tarla vasfında olanlar sezonluk (15.10.2024’e kadar) diğer yerler ise 3 (Üç) yıllığına (1.yıl ihale bedeli diğer yıllar ise bir önceki yılın kira bedeli üzerinden 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranında artışı yapılarak belirlenecektir.) her biri ayrı ayrı olmak üzere kiraya verilecektir. 1. yıl kira bedelleri sözleşme anında defaten ve peşin olarak alınacaktır.İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini ve eklerini 50,00-TL karşılığında belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’nden temin edebilirler veya ücretsiz olarak görebilirler.

İhale Ceyhan Belediyesi Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan/ADANA) Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

Tarih                      Saat                        Gün

İhalenin yapılacağı tarih                                                   29.11.2023         Aşağıdaki tabloda          Çarşamba

 

                  İhale için son müracaat tarihi                                          29.11.2023                   11:00                    Çarşamba

 İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a)     Yasal yerleşim yeri sahibi olmak.

b)     Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (Gerçek kişiler ikametgâh ilmühaberi-tüzel kişiler beyanname).

c)      Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

d)     Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

e)      Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi ve ödendi makbuzu.

f)      Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

g)     Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki ( b ),  ( c )  ,  ( d ),  ( e ) ve ( f ) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

İstekliler istenilen belgeleri yukarıda belirtilen saate kadar Ceyhan Belediye Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi M. Alp Boydak Bulv. No:58 Ceyhan/ADANA) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği'ne (3.Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

 

S.N.

ADRES

CİNSİ

FAALİYET ALANI

MUHAMMEN BEDEL                  (1 YILLIK)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Çakaldere Mah. Ayazlı Mevkii (179 Parsel)

Tarla                    (Tapu Alanı: 100.000,00 m²)

34.000,00 m²

51.000,00 TL

1.530,00 TL

11.00

2

Çiftlikler Mah. Köy Civarı Mevkii (105 Ada 4 Parsel)

Tarla

16.418,87 m²

 

61.600,00 TL

1.848,00 TL

11.05

3

Değirmendere Mah. Balağılı Mevkii (126 Ada 7 Parsel)

Tarla                     (Tapu Alanı: 91.028,84 m²)

81.415,00 m²

320.000,00 TL

9.600,00 TL

11.10

4

Hamdilili Mah. (126 Ada 7 Parsel)

Tarla

3.394,48 m²

12.730,00 TL

382,00 TL

11.15

5

Hamdilli Mah. (126 Ada 10 Parsel)

Tarla

9.050,87 m²

33.950,00 TL

1.018,50 TL

11.20

6

Hamitbeybucağı Mah.  (293 Parsel)

Tarla

6.565,00 m²

24.620,00 TL

739,00 TL

11.25

7

Hamitbeybucağı Mah. (295 Parsel)

Tarla

7.967,00 m²

29.900,00 TL

897,00 TL

11.30

8

Mahmudiye Mah. Ortayol  Mevkii  (145 Parsel)

Tarla

39.200,00 m²

150.000,00 TL

4.500,00 TL

11.35

9

Narlık Mah. Gültepe Mevkii (559 Parsel)

Tarla

55.250,00 m²

82.875,00 TL

2.486,25 TL

11.40

10

Büyükkırım Mah. Atatürk Cad. No:289/1

WC

30, 00 m²

30.000,00 TL+KDV

2.700,00 TL

11.45

11

Cumhuriyet Mah. M. Sepetçioğlu Blv. No:77

İşyeri

70,00 m²

48.350,00 TL+KDV

4.351,50 TL

11.50

12

Doruk Mah. İncirlipınar Cad. No:17-Z/1 (1522 Parsel)

İşyeri

150,00 m²

18.000,00 TL

1.620,00 TL

11.55

13

Doruk Mah. 3502 Cad. No:17-Z/2 (1522 Parsel)

Arsa

32,00 m²

11.000,00 TL

990,00 TL

12.00

14

Doruk Mah. 3502 Cad. No:98-Z/3 (1522 Parsel)

İşyeri

16,00 m²

7.500,00 TL

675,00 TL

12.05

15

Doruk Mah. 3502 Cad. No:98-Z/4 (1522 Parsel)

İşyeri

33,00 m²

10.000,00 TL

900,00 TL

12.10

16

Doruk Mah. 3502 Cad. No:98-Z/5 (1522 Parsel)

İşyeri

16,00 m²

7.500,00 TL

675,00 TL

12.15

17

Doruk Mah. 3502 Cad. No:98/101 (1522 Parsel)

İşyeri

228,00 m²

31.700,00 TL

2.853,00 TL

12.20

18

Ekinyazı Mah. 9201 Sk. No:45 (450 Parsel)

İşyeri

25,00 m²

6.200.00 TL

558,00 TL

12.25

19

Hürriyet Mah. (40 Ada 127 Parsel)

Arsa

214,21 m²

14.200,00 TL

1.278,00 TL

12.30

20

Konakoğlu Mah. Atatürk Cad. No:212 (638/23 Prsl)

İşyeri

20,44 m²

40.000,00 TL

3.600,00 TL

12.35

21

Konakoğlu Mah. Hükümet Cad. No:5 /C

WC

36, 00 m²

30.000,00 TL+KDV

2.700,00 TL

12.40

22

Kösreli Mah. 4212 Sk. No:21 Kat:1/1 (484 Parsel)

Mesken

90,00 m²

16.500,00 TL

1.485,00 TL

12.45

23

Sağkaya Mah. 4424 Cad. No:49

İşyeri

50,00 m²

8.700,00 TL

783,00 TL

12.50

24

Hamitbeybucağı Mah. 6300 Sk. No:78

İşyeri

40,00 m²

10.850,00 TL

976,50 TL

12.55

25

Atatürk Mah. Abbas Ülkü Sk. No:8 (1491/4 Prsl)

Arsa

40,00 m²

37.350,00 TL

3.361,50 TL

13.00

26

Çevretepe Mah. 5006 Sk. No:1/2 (2269/5 Prsl )

İşyeri

25,00 m²

3.750,00 TL

337,50 TL

13.05

27

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 104 (189/2 Prsl)

İşyeri

14,96 m²

7.250,00 TL

652,50 TL

13.10

28

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 105 (189/2 Prsl)

İşyeri

13,16 m²

 

7.000,00 TL

630,00 TL

13.15

29

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 106 (189/2 Prsl)

İşyeri

14,96 m²

7.250,00 TL

652,50 TL

13.20

30

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 110 (189/2 Prsl)

İşyeri

14.40 m²

7.200,00 TL

648,00 TL

13.25

31

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 111 (189/2 Prsl)

İşyeri

15,20 m²

 

7.500,00 TL

675,00 TL

13.30

32

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 112 (189/2 Prsl)

İşyeri

14.40 m²

7.200,00 TL

648,00 TL

13.35

33

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 113 (189/2 Prsl)

İşyeri

14.40 m²

7.200,00 TL

648,00 TL

13.40

34

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 114 (189/2 Prsl)

İşyeri

14.40 m²

7.200,00 TL

648,00 TL

13.45

35

Mustafabeyli Mah. Rifatiye Cad. No: 115 (189/2 Prsl)

İşyeri

13,60 m²

7.100,00 TL

639,00 TL

13.50

36

Kösreli Mah. Mehmet Akif Ersoy Sk. No:7 (507 Prsl)

İşyeri

15,00 m²

5.170,00 TL

465,50 TL

13.55

 

         İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER HABERLER

2023 ARALIK AYI MECLİS KARARI
2023 ARALIK AYI MECLİS KARARI
28 Aralık 2023 Perşembe
PREFABRİK EMEKLİ EVİ YAPIM İŞİ
PREFABRİK EMEKLİ EVİ YAPIM İŞİ
27 Aralık 2023 Çarşamba
TRAFO VE ISI MERKEZİ YAPIM İŞİ
TRAFO VE ISI MERKEZİ YAPIM İŞİ
23 Aralık 2023 Cumartesi
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
21 Aralık 2023 Perşembe
KALORİFER YAKIT ALIMI İŞİ
KALORİFER YAKIT ALIMI İŞİ
15 Aralık 2023 Cuma
ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ
ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ
13 Aralık 2023 Çarşamba
 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
11 Aralık 2023 Pazartesi