Aile Gençlik Fonu Resmi Gazete'de

Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği yürürlüğe girdi

“Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulmasını amaçlıyor. Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulurken; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlı, Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere 5 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilecek. 

Yönetmeliğe göre, yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili kılındı.

Yönetmelik, Aile ve Gençlik Fonu’nun kaynaklarını da düzenliyor. Buna göre Fona, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20’si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibeler ile diğer gelirlerden kaynak aktarılacak.

“Projelerin Fona sunulması ve yürütülmesi” başlıklı 9. Maddesine göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşları Kanunun amacına uygun olarak planlanan projeler için Fondan kaynak talep edebilecek. Bu kuruluşlar, proje önerilerini, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmek üzere Fon sekretaryasına iletecek ve sekretarya projeye ilişkin dokümanları, ön değerlendirme yapabilmesi için Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine sunacak.

Yönetmelik, Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali verileri en geç 6’şar aylık dönemler halinde paylaşılmasını öngörüyor.

 

Etiketler:
Aile Gençlik Fonu

DİĞER HABERLER

Kars
Kars'ta üst üste 2 deprem
28 Şubat 2024 Çarşamba
Beyaz Show Nisanda başlıyor
Beyaz Show Nisanda başlıyor
28 Şubat 2024 Çarşamba