Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023: TÜİK

TÜİK Türkiye’nin yaşlı profilini araştırdı

TÜİK Türkiye’nin yaşlı profilini araştırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin yaşlı profilini incelediği bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de yaşlı nüfusla ilgili politikaların geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere somut verilerin elde edilmesini amaçlıyor.


TÜİK verilerine göre hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım vb. kronik (süreğen) hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 78,7 olduğu ifade edildi.

Kronik hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler içinde kronik hastalığının günlük faaliyetlerini; ciddi ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı yüzde 32,3, ciddi ölçüde kısıtlamadığını belirtenlerin oranı yüzde 55,2 ve kısıtlamadığını belirtenlerin oranının yüzde 12,5 olduğu belirtildi.

İşlevsel zorluk çeken (çok zorlanan ya da hiç yapamayan) 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler incelendiğinde, görmede zorluk çeken kişilerin oranının yüzde 10,1, duymada zorluk çekenlerin oranının yüzde 10,6, konuşmada zorluk çekenlerin oranının ise yüzde 2,2 olduğunun görüldüğü ifade edildi. Yürüme, merdiven çıkma veya inmede zorluk çekenlerin oranının yüzde 27,1, bir şeyler taşıma veya tutmada zorluk çekenlerin oranının yüzde 29,7, yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplamada zorluk çekenlerin oranının ise yüzde 13,8 olduğu açıklandı.

Genel sağlık durumunu iyi olarak belirten 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 32,4 iken çok iyi olarak belirtenlerin oranının yüzde 2,5 olduğu ifade edildi. Sağlık durumunu orta olarak belirten kişilerin oranı yüzde 45,9 iken kötü olarak belirtenlerin oranı yüzde 16,9 ve çok kötü olarak belirtenlerin oranının yüzde 2,4 olduğu belirlendi.

Genel sağlık durumunu iyi olarak belirten 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 21,4 iken çok iyi olarak belirtenlerin oranının yüzde 1,3 olduğu ifade edildi. Sağlık durumunu orta olarak belirten kişilerin oranı yüzde 48,7 iken kötü olarak belirtenlerin oranı yüzde 24,6 ve çok kötü olarak belirtenlerin oranının yüzde 4,1 olduğu ifade edildi.

Engelli sağlık kurulu raporu olan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının yüzde 7,6 olduğu belirtildi. Bu oranın 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler için yüzde 8,7 olduğu ifade edildi. Engelli sağlık kurulu raporu olan 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin ve kadınların oranının yüzde 8,7 ile aynı olduğunun görüldüğü vurgulandı.

Engelli sağlık kurulu raporu olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin yüzde 77,6'sının kronik hastalık, yüzde 48,7'sinin ortopedik, yüzde 23,0'ının görme, yüzde 15,2'sinin işitme, yüzde 11,7,'sinin zihinsel, yüzde 10,0'ının dil ve konuşma, yüzde 7,6'sının ruhsal ve duygusal ve yüzde 1,4'ünün diğer nedenler ile engelli sağlık kurulu raporu olduğunun görüldüğü belirtildi.

Her gün veya hemen hemen her gün fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının yüzde 21,5 olduğu ifade edildi. Bu oranın 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler için yüzde 18,3 olduğu üzerinde duruldu.

Her gün veya hemen hemen her gün fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapan 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin oranı yüzde 25,5 iken kadınların oranının yüzde 12,5 olduğu ifade edildi.

Hiçbir zaman fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapamayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının yüzde 51,4 olduğu belirtildi. Erkeklerin oranı yüzde 43,3 iken kadınların oranının yüzde 57,8 olduğu ifade edildi. Hiçbir zaman fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapamayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin yüzde 66,2'sinin sağlık nedeniyle yapamadığının görüldüğü üzerinde duruldu. Bu oranın erkekler için yüzde 58,0, kadınlar için ise yüzde 71,1 olduğu ifade edildi.

Evde bakım desteğine ihtiyacı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 16,4 iken 65-74 yaş grubundaki kişilerin oranı yüzde 10,5, 75 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranının yüzde 26,9 olduğu açıklandı. Evde bakım desteğine ihtiyaç duyan 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin oranı yüzde 12,3 iken kadınlarda bu oranın yüzde 19,6 olduğu belirtildi.

 

DİĞER HABERLER

MHP
MHP'li Durmaz'dan tepki
21 Nisan 2024 Pazar
Kara yollarında son durum
Kara yollarında son durum
20 Nisan 2024 Cumartesi
110 liralık kurabiye gündem oldu
110 liralık kurabiye gündem oldu
20 Nisan 2024 Cumartesi