Ayet-el Kürsi Türkçe Nasıl Okunur? Anlamı Nedir?

Ayet-el-Kürsi Türkçe nasıl okunur ve fazileti nedir?

Ayet-el-Kürsi Türkçe nasıl okunur ve fazileti nedir?

İçerisinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Ayet-el Kürsi'nin birçok fazileti bulunur. Şeytanı kovar, kişiyi korur. Namazdan sonra Cennet kapısı açılır, dualar kabul olur. Günahları affedilir. Detaylar haberimizde!

Ayet-el Kürsi Türkçe Okunuşu:

Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm. 

Ayet-el Kürsi Anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

 Ayet-el Kürsi Fazileti

        Âyet-el Kürsi'nin fazileti pek çoktur. Hadislerde şöyle belirtilir:

-       Şeytan, âyet okunduğu yerde duramaz, kaçar. (Hâkim)

-       Kur'an'ın dörtte biri olarak değerlendirilir. (Ebu-ş-şeyh)

-       Evde okuyana zarar veremez, nazardan korur. (Deylemi)

-       Yatarken okuyana şeytan yaklaşamaz. (Şevahid-ün Nübüvve)

-       Her farz namazdan sonra okuyana Cennet kapısı açılır. (Nesai, İbni Hibban, Beyheki Taberani)

-       Evden çıkarken okuyana dualar edilir. (Ey oğul ilmihâli)

-       İhlâsla okuyanın günahları affolur. (İslam Ahlakı)

-       Kabir azabından kurtuluş için çok okunması önerilir. (Zühre-tür-Riyaz)

-       Namazdan sonra okuyana büyük sevaplar verilir. (Ey Oğul İlmihali)

 

 

 

DİĞER HABERLER

Bayramda nasıl beslenilmeli?
Bayramda nasıl beslenilmeli?
11 Nisan 2024 Perşembe
ESKİ KOCA DEHŞETİ
ESKİ KOCA DEHŞETİ
10 Nisan 2024 Çarşamba