İş Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik - ARB. & AV. CENNET AŞAMA

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:54

4857 sayılı İş Kanunun 22. maddesinde çalışma koşullarında değişiklik halinde iş sözleşmesinin feshi anlatılmaktadır. Konuyu açık bir şekilde düzenlemiş olan madde metnine bakacak olursak;

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı iş günü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17. ile 21. madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. “
Hemen belirtilmelidir ki, genel anlamda çalışma koşulları iş görme ediminin ifa edileceği, iş ilişkisinin tabi olduğu tüm koşulları ifade eder. İşin ifa yeri, ifa zamanı, ücret, çalışma süreleri, yıllık ücretli izin süreleri gibi işin ifa sürecine dair hususlar çalışma koşullarını oluştururlar. ( Ekonomi, M : Çalışma Şartlarının Belirlenmesi ve Değişen İlkelere Uyumu, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, Ankara 1997, s.158 ).
Çalışma koşullarının hukuki temelleri Anayasa, yasa hükümleri, toplu iş sözleşmesi ve işverenin yönetim hakkıdır. Taraflar yapacakları değişiklik sözleşmesi ile emredici yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla çalışma koşulların da değişiklik gerçekleştirebilirler. İşveren yönetim hakkı aracılığıyla işçinin edimini tür, yer ve zaman olarak şekillendirebilir.
Konuya ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.02.2017 tarih 2015/9-307 Esas ve 2017/324 Karar sayılı kararında şu şekilde açık ve net bir karar vermiştir;
Somut olay bu çerçevede irdelendiğinde; davacı TEKNOSA Kemeraltı projesinde çalışmakta iken asıl işveren ile davalı şirket arasındaki sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle 01.09.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Balçova AGORA AVM'de görevlendirilmiştir. Davacının yeni işyerine gidebilmek için iki araç değiştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yeni işyerinde davacı ile aynı işi yapan güvenlik görevlilerine daha düşük ücret ödendiği dosya içinde bulunan bordro ve tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. O halde tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek işçinin çalışma koşullarındaki aleyhte değişikliği kabul etmeyerek iş sözleşmesini haklı olarak sona erdirdiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı dikkate alınarak istemin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen bu maddi ve yasal olgular gözetildiğinde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.

Netice itibariyle; iş sözleşmesinde işveren tarafından yapılacak olan esaslı değişiklik hem yazılı olarak hem de açık ve belirgin bir dil ile izah edilmelidir. Yapılan değişiklik işçi açısından, mevcut çalışma koşullarından daha ağır ve işçinin aleyhine bir çalışma koşulu gerektiriyorsa işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermekte ve kıdem tazminatı hakkı vermektedir.

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI