İnsan Hakları Eylem Planı - AV. MEHMET SALİH YEGEN

4 Mart 2021 Perşembe 00:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 02.03.2021 tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı göre bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıkacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen eylem planı 11 temel ilke ile başlıyor.

Bu ilkeler şunlar:

İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 9 amacı ise şunlar:

Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi,

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi,

Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık,

İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi,

Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi,

Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması,

Mülkiyet hakkının daha etkin korunması,

Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi,

İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık.

İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılınacak. Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dâhil edecek.

İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlanacak.

Mevzuatımız hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde anlaşılır ve uygulanabilir olacak. Ayrıca hukuk kamusal işlemlerde keyfi uygulama iddialarına karşı da vatandaşımızı koruyucu güvenceleri hayata geçirilecek. Eylem planı ile idarenin iş ve işlemlerinde öngörülebilirliği daha da güçlendirilecek. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevaplama süresini 60 günden 30 güne indirilecek. İdari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliğini de zorunlu hale getiriliyor. Tüm icra dairelerinde kağıtsız ofis ortamına geçilecek.

Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştirilecek. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırılacak.

Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlanacak. İddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliği uygulamasını başlatılacak.

Arabulucuğun kapsamı genişletiliyor. Bilirkişilik bölge kurullarını yeniden yapılandırılacak.

Yetersiz ve hatalı raporları alışkanlık haline getiren bilirkişileri derhal sicilden çıkarılacak.

Bilirkişilere dosyaların sırasına göre otomatik tenzil edilmesini sağlanacak. Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak.

Hâkim ve savcı yardımcılığını sistemine geçilecek. İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek ‘Yatırım Ombudsmanlığı’ kurulacak.

İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştirilecek.

Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlanacak.

Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'ni yeniden düzenlenecek.

Katalog suçlarda ‘somut delile dayanma şartı’ getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim edilecek. Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlanacak.

İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalar kaldırılacak. Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek.

Şikâyete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde, davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapılacak. Böylece yıllarca açık duran dosyaları, sürüncemede kalan yargılamaları ortadan kaldırılacak.

İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırılacak. Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini arttırılacak.

Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlanacak.

İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlanacak.

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde çocuk büroları kurulacak. Suça sürüklenen çocukların adli süreçlerinin her aşamasını, bu bürolar vasıtasıyla takip edilecek.

Gençlerin toplumsal ve demokratik hayata katılımını artırmak için ortaöğretim müfredatına ‘gönüllülük çalışmaları’ koyulacak ve bunu üniversitelerde de yaygınlaştırılacak.

Ağır hasta, yaşlı veya engelli hükümlülerin cezalarının konutlarında infazının imkanlarını arttılacak.

Yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için denetimli serbestlik uygulamasının alanını genişletilecek.

Hâkim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imkânı getirilecek.

Hukuk fakültelerine girmek için gerekli başarı sıralamasını hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarılacak.

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.